Articulate Network:

Tutorial per gravar comentaris de veu amb Woices i visualitzar des de Google maps la ubicació de la cravació.

Download Video