Articulate Network:

Testar screenr.com för att spela in en kort skärmfilm. Mycket enkelt för korta snabba inspelningar. Här är min:

Download Video