Articulate Network:

Instrukcja nagrania głosu i zapisu pliku w programie AUDACITY (cz.1)

Download Video