Articulate Network:

En film om hur du hittar bilder på Internet som du får använda i ett skolarbete eller i din blogg.

Download Video